Rekisteri- ja tietosuojaseloste eli Teräsmeduusojen sidosryhmärekisteri. 

1. Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.

2. Osallistuaksesi Teräsmeduusat.fi-sivulla keskusteluun, arvontoihin tai muihin aktiviteetteihin taikka ottaaksesi yhteyttä Teräsmeduusoihin sähköpostitse, yhteydenottolomakkeella, puhelimitse tai muuta kautta tulee sinun hyväksyä tässä selosteessa kuvatut tiedonkeruun ja -säilyttämisen tavat. 

3. Rekisteriä pitää Teräsmeduusat.

4. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Miia Kirsi, mahdollisiasivuvaikutuksia@gmail.com, puh. 0503475583

5. Teräsmeduusojen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus tietojen luovutukselle kohdassa 2. kuvatulla tavalla. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito sidosryhmiin kuten lukijoihin ja yhteystyökumppaneihin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. Teräsmeduusat tallentavat ja säilyttävät seuraavia tietoja: verkkosivujen käytöstä havaittavaa, sidosryhmien kuten lukijoiden tai yhteystyökumppaneiden itsensä antamaa sekä analytiikan avulla johdettavaa tietoa.

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, laskutustiedot ja muut yhteystyösuhteeseen liittyvät tiedot.

Verkkosivun evästetietoja säilytetään 26 kk, minkä jälkeen tiedot tuhotaan.

7. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu sidosryhmän edustajan kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joille kyseinen toiminta kuuluu.

9. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10.  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Tietoa sivuston käyttämistä evästeistä

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustossa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle.

Evästeet tässä sivustossa

Käytämme evästeitä tässä sivustossa moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

Sivuston seurantaan käytetään Googlen Analyticsia. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä.

Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea täältä: Googlen evästekäytäntö.Evästetiedot auttavat meitä parantamaan sivustomme toimivuutta ja käytettävyyttä.

 

Evästeiden käytön estäminen selaimessa

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia.

Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.